Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

Projecten WerkConsult

"Back to the Future"
De 'WerkConsult LoopbaanWinkel' als diagnostisch instrument voor gemeenten waarbij tijdens een korte en intensieve periode (rest)mogelijkheden en passende beroepsperspectieven in beeld worden gebracht, gekoppeld aan actuele vacatures in de betreffende regio. De output is een concreet actieplan dat de trajectbegeleider of klantmanager kan gaan uitvoeren.

"Je bent jong en je wilt....wat?"
Een succesvolle aanpak voor gemeenten voor jongeren; een combinatie van e-coaching, groepstraining en individuele coaching.

"Meedoen is belangrijker dan winnen"
Een programma gericht op jongeren tussen de 12-20 jaar die (dreigen) uit (te) vallen binnen het onderwijs. De LoopbaanWinkel brengt hen, via een geleide vorm van e-coaching  bij passende en realistische perspectieven en concrete mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt. Dit programma wordt onder andere ingezet ter voorkoming van voortijdig schooluitval en om jongeren passend werk of studiemogelijkheden voor te schotelen. Wat past echt bij de jongere? Motivatie als vliegwiel voor verandering, een passend perspectief om te zorgen dat jongeren niet langs de zijlijn komen maar mee blijven doen! 

Wilt u voor een bepaalde periode een professional vanuit WerkConsult gedetacheerd laten werken binnen uw organisatie. Dat is mogelijk.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via WerkConsult.

 

linkedin