Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

U bevindt zich in:

NIEUWS > LDC: online test op elementair niveau

LDC: online test op elementair niveau

Gemeenten tonen veel interesse in de online testen van dochtermaatschappij LDC. Mede vanwege de bezuinigingen vragen gemeenten zich af hoe online diensten het re-integratieproces kunnen versterken. Naast het in ontwikkeling zijnde Basis-TrjcT krijgt ook de Foto Interesse Vragenlijst (FIV) veel aandacht!

Kandidaten met een lager opleidingsniveau en kandidaten die het Nederlands niet goed beheersen hebben soms moeite met het begrijpen van (te lange) teksten. FIV is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een instrument waarmee de minder talige kandidaat op eenvoudige wijze kan aangeven bij welke beroepen zijn interesse ligt. In FIV worden beroepenfoto’s getoond die een brug slaan naar een betere oriëntatie op de wereld van werk. FIV toont beroepen tot en met mbo-niveau. In FIV leiden de antwoorden op de interesse- en competentiemodule, naast beroepsrichtingen, ook tot scores op de zes Holland-menstypen (praktisch, analytisch, kunstzinnig, sociaal, ondernemend en conventioneel: het bekende PAKSOC model).

Een korte en valide test van LDC.

 

linkedin