Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

Privacy- & Klachtenbeleid

Privacy
WerkConsult gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie. Gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een privacyreglemnt opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze door WerkConsult wordt omgegaan met persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie. Dit reglement is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klachten
WerkConsult hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is, hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, mensenwerk. Het is daarom niet uitgesloten dat een klant niet tevreden is over de dienstverlening of dat er iets mis gaat. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft WerkConsult een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van WerkConsult.

 

U vindt de betreffende regelingen hier.

 

 

linkedin