Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

U bevindt zich in:

WerkConsult Projecten > Jeugdzorg, onderwijs en perspectief

Jeugdzorg, onderwijs en perspectief

WerkConsult heeft diverse specifieke projecten onderhanden. Kern van de projecten is perspectiefontwikkeling van mensen richting werk en opleiding. Wilt u meer weten over enkele van deze projecten lees dan verder!

WerkConsult heeft in 2014 voor een Jeugdzorginstelling een pilot uitgevoerd met individuele trajecten voor jongeren van 17 en 18 jaar in het laatste jaar van hun (VSO) opleiding. Middels onderzoek naar -en coaching op- concrete, wenselijke en haalbare perspectieven is een deel van de jongeren doorgestroomd naar vervolgonderwijs. Al dan niet in combinatie met werk.

Mede door de inzet van testen en de database van LDC hebben de jongeren (met 360° feedback van ouders/verzorgers/begeleiders ) op basis van een beter besef van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen, maar ook op basis van een beter inzicht in de wereld van arbeid en beroep, keuzes leren maken voor een passende vervolgopleiding en/of beroep.

Resultaten in 2015:

  • een vernieuwde aanpak van loopbaanbegeleiding
  • samenwerkingsprojecten met bedrijven op school
  • een intensievere methode van toeleiding en nazorg inzake onderwijs en arbeid
  • de ontwikkeling van een e-portfolio voor een leven lang leren en werken.

 

 

linkedin