Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

U bevindt zich in:

WerkConsult Projecten > Jongeren Interventie Team

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

 

Het JIT was al erg actief en succesvol in het opvangen, begeleiden en coachen van riscojongeren tot 27 jaar. Het voorkomen en terugdringen van overlast en criminaliteitspreventie was daarvan een direct gevolg. Onze coaches ondersteunen jongeren concreet in het vinden van betaald werk, soms in combinatie met een beroepskwalificerend traject. Waar nodig werd nauw samengewerkt met de klantmanager van de uitkerende instantie. Door uitbreiding van het JIT met deze dienstverlening is er nu sprake van een 'wrap-around-aanpak' op alle leefgebieden. Daarmee zijn de mogelijkheden om probleem- of risicojongeren op weg naar (economische) zelfstandigheid te ondersteunen aanzienlijk toegenomen.

 

linkedin