Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

U bevindt zich in:

WerkConsult Projecten > Van Beperking naar Kansen

Van Beperking naar Kansen


FIT is een online oriëntatie voor cliënten of werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Ontwikkeld door TNO en LDC. FIT is in 2014/2015 opnieuw gevalideerd en voorzien van een nieuw jasje!

Mensen oriënteren zich via FIT op hun beroepsmogelijkheden, maar ontdekken ook welke eisen een beroep aan ze stelt. Hierdoor krijgen zij een realistischer beeld en meer zicht in kansen op de arbeidsmarkt. Wanneer zijn belasting en belastbaarheid in balans? Dat is de hamvraag. Oriëntatie op een scala van mogelijkheden die de arbeidsmarkt nog steeds biedt ondanks de persoonlijke beperkingen. De expertise van  LDC en TNO, versterkt met arbeidsdeskundigen en trajectbegeleiders en diverse pilots heeft in het verleden geleid tot FIT. Interessant voor verzekeraars, verzuimbegeleiders, arbodiensten en gemeenten. 

Wat kan ik nog wél ondanks mijn beperking(en)?

Meer weten? Neem contact op met WerkConsult of LDC.

 

 

linkedin