Laatste Nieuws

WerkConsult en likeur

Project abdij

Lees meer...

WerkConsult Projecten

WerkConsult gaat kamperen!

lorem ipsum

Lees meer...

U bevindt zich in:

NIEUWS > WerkConsult neemt LDC over

WerkConsult neemt LDC over

WerkConsult neemt met ingang van 1 maart 2011 voormalig overheidsbedrijf LDC Business, gevestigd te Leeuwarden, over. De directeur/eigenaren van WerkConsult, Paul van Os en Maurice Vermunt spreken van een strategische stap.

PERSBERICHT
’s-Hertogenbosch/Ommel, 2 maart 2011

WerkConsult, een van de oudste re-integratie bedrijven in ons land, neemt met ingang van 1 maart jl. LDC Business over van Uitgeverij Malmberg. Malmberg behoort tot de top drie van educatieve uitgeverijen van Nederland in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en is marktleider met methoden voor o.a. rekenen, biologie en Duits.

Eigenaren Paul van Os en Maurice Vermunt van WerkConsult zeggen met de overname van LDC, gevestigd in Leeuwarden, een strategische stap te zetten. Enerzijds om te voorzien in de behoefte van de markt om employability vraagstukken effectief te faciliteren met instrumentarium, anderzijds om de resultaten van re-integratie- en outplacementinspanningen concreter in beeld te brengen bij opdrachtgevers. Voor Malmberg past de verkoop in haar strategie om de focus te leggen op de ontwikkeling van innoverende leermethodes op de onderwijsmarkt.

LDC Business richt zich op het faciliteren van organisaties en instellingen op het gebied van studie, beroepskeuze en loopbaanvraagstukken. Met het instrumentarium van LDC kunnen competenties van mensen zeer nauwkeurig én wetenschappelijk onderbouwd in beeld worden gebracht. De hieruit voortvloeiende competentieprofielen kunnen via de onderliggende LDC database gematcht worden op alle daarbij passende cursussen, opleidingen én beroepen in Nederland, inclusief meer dan 200.000 actuele vacatures.

Ook concepten voor bijvoorbeeld de onderwijs- en de werkgeversmarkt zullen verder doorontwikkeld worden. WerkConsult geeft aan hierbij samenwerking te zullen zoeken met andere strategische partners. LDC zal onder eigen naam als zelfstandig bedrijf actief blijven in Nederland.

--------------- EINDE PERSBERICHT -----------------------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

WerkConsult, Maurice Vermunt, 0493-671-660

Uitgeverij Malmberg, Harold Rimmelzwaan, 073-628-8743

 

linkedin