Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

Vis in het water

overheid

Binnen de sociale zekerheid voelt WerkConsult zich al jarenlang als een vis in het water.

WerkConsult heeft een vorm van participatie voor ieder mens al meer dan 20 jaar als doel. En ook als ideaal.

Samen met netwerkpartners opereerde WerkConsult vanaf oprichting in veelal innovatieve projecten. Zoals bijvoorbeeld de 'Actief' projecten waarin Fontys Actief samen met mensen van WerkConsult werkte vanuit de oude stadswijken van Helmond en Eindhoven*. Het opzetten van werkgeversbenadering, regie op zorg- en hulpverlening. Poortwachter- en jobhuntconcepten, diagnostiek en meer. Participeren naar vermogen en niemand aan de zijlijn! We streven onbekommerd naar het ideaal. En blijven dat doen. Niet alle mensen zijn immers zondagskinderen, ook zij verdienen een passende plek om mee te draaien.

Toen de re-integratiemarkt groeide en er veel nieuwe spelers kwamen -hetgeen de naam van de re-integratiemarkt niet altijd ten goede kwam (!)- verlegden wij onze koers. Onder andere door de overname van LDC, begin jaren 90 opgericht door enkele ministeries en de toenmalige Arbeidsvoorziening. Zo ontwikkelen wij samen met sociale diensten ook nieuwe online oplossingen.

Wij blijven graag bereid om onze expertise te delen en.... samen met partners en opdrachtgevers nieuwe succesvolle projecten neer te zetten.

Elders op onze site geven wij een klein kijkje in de keuken via een korte beschrijving van enkele projecten.
Zijn er uitdagingen waarbij WerkConsult u mogelijk kan helpen?

* Zie onder andere: Een Afslag voor Hamed uit de Reeks Fontys Actief (Kennisontwikkeling en beroepsinnovatie vanuit de praktijk van arbeidsbemiddeling en maatschappelijke re-integratie). Meer informatie via WerkConsult

.

 

 

linkedin