Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

Projecten Sociale Zekerheid

"Je bent jong en je wilt....wat?"
Een succesvolle aanpak voor de  jongeren in de bijstand; een combinatie van e-coaching, groepstraining en individuele coaching. In aangepaste vorm is dit concept ook in te zetten voor mensen met een Wajong uitkering. Denk hierbij aan extra aandacht voor onderwerpen zoals "mogelijkheden ondanks beperkingen', 'klachten en klachtbeleving' en 'perspectiefontwikkeling op basis van restcapacteit'.

"Back to the Future"
Een perspectiefcentrum als diagnostisch instrument voor gemeenten waarbij, tijdens een korte en intensieve periode, (rest)mogelijkheden en passende beroepsperspectieven van cliënten in beeld worden gebracht, gekoppeld aan actuele vacatures in de betreffende regio. De output is een concreet actieplan, dat de werkcoach of klantmanager kan gaan uitvoeren.

Poortwachter
Veel gemeenten nemen maatregelen ter voorkoming van instroom in de bijstand voor eigen rekening. Een aantal van deze gemeenten hebben wij tijdelijk bijgestaan via uitvoering en implementatie van de 'poorwachteraanpak'. Deze aanpak vergt van haar uitvoerders een ondernemende, resultaatgerichte, actieve, strenge en kordate instelling. Wij hebben het concept bij diverse gemeenten succesvol georganiseerd en geïmplementeerd. Naast de rechtmatigheid mag je gemiddeld stellen dat ten minste 35% voortijdig uitstroomt naar (regulier) werk en ten minste 25% niet instroomt in de uitkering.

We hebben na al die jaren veel te vertellen, maar willen ook graag goed luisteren naar uw probleemstelling.

 

 

 

 

 

linkedin