Laatste Nieuws

WerkConsult binnen de Jeugdzorg

WerkConsult heeft sinds 2014 diverse consultancyopdrachten uitgevoerd binnen de Jeugdzorg. Vanuit de overtuiging dat ‘bewegen het begin van veranderen is’ is bewegen ook noodzakelijk met het oog op de grote (financiële) wijzigingen in het zorgstelsel.

Lees meer...

WerkConsult Projecten

Jongeren Interventie Team

WerkConsult versterkt het Jongeren Inteventie Team (JIT) van een jeugdzorginstelling met participatiecoaches.

Lees meer...

WerkConsult

Re-integratiespecialist van het eerste uur, WerkConsult, vierde in maart 2017 haar 21e verjaardag.

Als Specialist in Mens en Ontwikkeling werken wij vanuit ons hoofdkantoor in Brabant vooral in Brabant en Limburg. Onze mensen, resultaatgerichte re-integratie professionals, werken binnen de publieke sector. Gemeentelijke sociale diensten, SW- en Werkbedrijven en Jeugdzorginstellingen. Onder het motto "Het Begin van Verandering is Beweging" brengen wij cliënten in beweging richting participatie.

Een programma van Potentieelbeoordeling en Perspectiefontwikkeling brengt cliënten tot nieuwe inzichten. Realistische en passende beroepsperspectieven, vaak onvermoede mogelijkheden. Intrinsieke motivatie als vliegwiel voor beweging op de arbeidsmarkt. De overname in maart 2011 door WerkConsult van LDC  past in deze filosofie.

LDC werd begin jaren 90 opgericht door de Ministeries van OC&W, Sociale Zaken, Economische Zaken, Landbouw en Visserij en de toenmalige Arbeidsvoorziening. Vanaf de oprichting heeft LDC een enorme database opgebouwd op het vlak van mens, ontwikkeling en arbeid. Met onder andere alle beroepen in Nederland inclusief competentie- en belastingprofielen, functiebenamingen, alle opleidingen en cursussen, instellingen en instituten, actueel en historisch. Benaderbaar via diverse invliegroutes en relationeel gekopppeld. Via diverse online tools en vragenlijsten op individueel niveau. Wetenschappelijk gevalideerd en via API koppelingen te integreren met andere systemen. 

                                       

 

 

 

 

linkedin